Rekomendacijos

Informacija apie FFP1, FFP2 ir FFP3.

Visi trys apsaugos kaukių ir respiratorių tipai skiriasi saugumo lygiu. Kuo didesnis skaičius – tuo geriau kvėpavimo takai apsaugomi nuo ore esančių dalelių (įvairių miltelių, aerozolio, virusų, bakterijų ir kitų).

Būtina suprasti, kad tiek apsauginės kaukės, tiek respiratoriai laikui bėgant praranda apsaugines savybes, todėl reikia dažnai juos keisti naujais. FFP1 naudokite ne ilgiau 2 valandų, o FFP2 ir FFP3 – ne ilgiau 6 valandų.

FFP1 (keiskite kas 2 valandas):

 • Pirmasis kvėpavimo takų apsaugos lygmuo.
 • COVID-19 metu patariama naudoti tiek sveikiems žmonėms (negalintiems išvengti susibūrimų), tiek galimai sergantiems (norint apsaugoti aplinkinius).
 • Apsaugo nuo nedidelio dulkių kiekio, taip pat kietų ir skystų aerozolių.
 • Apsaugo nuo medžiagų, kurių koncentracija yra 4 kartus didesnė už normą.
 • Bent 80 proc. ore esančių dalelių yra efektyviai filtruojamos.

FFP2 (keiskite kas 6 valandas):

 • Aukštesnis kvėpavimo takų apsaugos lygmuo.
 • COVID-19 metu privalo naudoti sveikatos priežiūros specialistai kovoje su koronavirusu bei rizikos grupėse esantys žmonės.
 • Apsaugo nuo vidutinio dulkių kiekio, taip pat kietų ir skystų aerozolių.
 • Apsaugo nuo medžiagų, kurių koncentracija yra 10 kartų didesnė už normą.
 • Bent 94 proc. ore esančių dalelių yra efektyviai filtruojamos.

FFP3 (keiskite kas 6 valandas):

 • Aukščiausias kvėpavimo takų apsaugos lygmuo (lyginant su FFP1 ir FFP2).
 • COVID-19 metu privalo naudoti sveikatos priežiūros specialistai kovoje su koronavirusu bei rizikos grupėse esantys žmonės.
 • ES gairės nurodo FFP3 respiratorių tinkamumą valdyti virusinėms ir bakterinėms infekcijoms, kai infekcija plinta lašeliniu būdu (kosint bei čiaudint).
 • Taip pat naudojama statybose (apsauga nuo asbesto ir kitų medžiagų), vaistų gamyboje (apsauga nuo miltelių dalelių) bei panašiose sferose.
 • Apsaugo nuo didesnio dulkių kiekio, taip pat kietų ir skystų aerozolių.
 • Apsaugo nuo medžiagų, kurių koncentracija yra 20-50 kartų didesnė už normą.
 • Bent 99 proc. ore esančių dalelių yra efektyviai filtruojamos.

Rekomendacijų šaltiniai:

 1. Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19). World Health Organization, Interim guidance, 27 February 2020.
 2. Infection Prevention and Control guidance for Long-Term Care Facilities in the context of COVID- 19; World Health Organization, Interim guidance, 21 March 2020.
 3. Personal protective equipment (PPE) needs in healthcare settings for the care of patients with suspected or confirmed novel coronavirus (2019-nCoV); ECDC, February 2020.
 4. Home care for patients with suspected novel coronavirus (COVID-19) infection presenting with mild symptoms, and management of their contacts; World Health Organization, Interim guidance, 04 February 2020.
 5. Getting your workplace ready for COVID-19; World Health Organization, 3 March 2020.